Forside

Hånd i Hånd


 Privat pasningsordning med fokus på nærvær, omsorg og pædagogisk faglighed

Vi tog beslutningen om at starte vores egen dagpleje på baggrund af vores tro på, og fagligt understøttede viden om, at nærvær og omsorg er de helt grundlæggende byggesten for børns udvikling. Vi har tilsammen mere end 30 års erfaring indenfor pædagogfaget, og igennem disse år har vi erfaret at det er relationen som udspringer af netop nærvær og omsorg der får børn til at blomstre og udvikle sig til trygge, glade og selvstændige individer med mod på livet.

 

Vi ønsker, at skabe nogle rammer, som giver mulighed for ro og fordybelse i børnenes leg og liv. En ro og tryghed, der vil give jeres børn mulighed for at gå på opdagelse i verden og lære nyt. Det kræver nærvær og at jeres barn bliver set, hørt og forstået, blandt andet ved at der bliver sat ord på barnets følelser, at der bliver lyttet til barnets ønsker samt at der er tid, overskud og plads til at se det enkelte barns behov. Altså en tryg og tæt relation, hvor barnet mærker, at vi voksne har lyst til samspil – at vi vil børnene.

 

De sidste mange år har de kommunale institutioner lidt under besparelser, forringelser og flotte men indholdsløse topstyrede læreplaner for selv de mindste. Planer der på papiret er fornuftige, men som det i stigende grad er svært at realisere i dagligdagen i daginstitutionerne – hvilket ikke mindst den sidste tids offentlig debat om normeringer i vuggestuer og børnehaver vidner om. Det vil vi gøre op med i vores private pasningsordning. Med udgangspunkt i vores pædagogiske uddannelse vil vi tage afsæt i de før omtalte læringsmål, men ud fra en tilgang med leg som læring. Legen vil derfor være den vigtigste form for aktivitet hos os, da legen giver jeres barn det optimale afsæt til at lære sig selv og sine omgivelser at kende. Det betyder, at vi aktivt ”følger børnenes spor”, støtter og stimulere dem på deres egne præmisser, og tager udgangspunkt i den gruppe børn vi har her og nu, hvilket kan ændre sig henover dagen og over tid. Vi som voksne vejleder og støtter jeres børn på det niveau, de er på, for herigennem at få dem videre til næste trin i deres udvikling. Derfor vil leg og læring med børnene også give dem mulighed for at styrke deres sociale- og sproglige kompetencer, madmod, samt deres motoriske evner og glæde ved at bevæge sig.

 

Vi vil dermed give ”vores” børn den støttende hånd i livet, som gør dem i stand til at mestre livet og udvikle sig til glade, sunde og levende mennesker. Vi vil derfor  gå hånd i hånd gennem den første og vigtige tid i livet med jer og jeres børn, være den støttende hånd de og I har brug for i en travl hverdag hvor alle er trygge og glade, deraf navnet på vores private pasningsordning ”Hånd i hånd”.